Technologie

Jupyter Notebook

Jupter Notebook patří v současné době k industriálnímu standardu pro analýzu velkých (ale i menších:-) dat, pro přípravu dat, i pro vývoj, testování a dokumentaci modelů strojového učení a umělé inteligence (jak pro klasický přístup, tak i deep learning).

Jde o open-source platformu, ve které lze interaktivně vytvářet programový kód, ten pak jednoduše spouštět, ladit, dokumentovat, a na závěr i prezentovat či sdílet.

Jupyter_Small

V Jupyter Notebooku můžete pracovat s AI platformou Microsoft Cognitive Toolkit, i s populární platformou Tensorflow od kouzelníků z Google.

V Jupyter Notebooku probíhá výzkum, vývoj, i aplikace nejmodernějších algoritmů. S Jupyter Notebookem pracují učitelé, studenti, vědci, analytici i programátoři.

Detailní info včetně odkazů naleznete zde: Jupyter Notebook

KNIME Analytics Platform

KNIME Analytics Platform je open source software, který slouží pro vývoj a aplikaci scénářů z oblasti datové vědy.

Knime je velmi intuitivní a efektivní nástroj pro přípravu dat, tvorbu datových analýz a modelů, pro strojové učení, včetně deep learningu.

Software je vyvíjen universitou ve Švýcarsku a je finančně podporován nadnárodními firmami, které tak umožňují neustálý rozvoj této platformy a nabízí tak přes dva tisíce pracovních uzlů, tzv. Knime NODES.

Detailní informace, včetně odkazů naleznete zde: Knime Analytics Platform